Opplæringskontoret for tømrerfaget

Ofte stilte spørsmål

Å få seg en læreplass er som å få seg en hvilken som helst jobb. Det kan ta tid, eller man kan få napp på første forsøk. Vi anbefaler alle å laste opp en søknad på vår hjemmeside så bedriftene kan finne din søknad. Men største sjansen for å treffe er å ringe bedriftene i ditt område og høre om de har mulighet for å ta deg inn. Kanskje har du sett en byggeplass i nærområde er det kanskje en fin bedrift å ringe til først. Lag en god søknad og følg opp med en telefonsamtale noen dager etter du har sendt den.

Har du sikret deg jobben som lærling i en av våre godkjente lærebedrifter er du i trygge hender! Våre bedrifter har som oftest hatt flere lærlinger tidligere, og er godt kjent med læreløpet ditt.

Vi ønsker at dere så fort som mulig signerer en arbeidsavtale så vi får opprettet en lærekontrakt som sørger for at din periode som lærling er registrert i det fylke bedriften ligger i.

Ring oss gjerne så vi kan registrere deg inn i våre systemer.

Selvfølgelig kan du bli lærling! Men du må sørge for at fagene du ikke har vurdering i er bestått før vi kan melde deg til svenneprøve. Har du derimot en stryk kan du avlegge svenneprøve, men du vil ikke få beviset før du har bestått faget med stryk. Vi vil påse at fylket gir deg tilbud om skole under læretiden, så du får dette på plass.

Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen.

Men du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

For at lærekontrakten din skal være godkjent må den godkjennes både av deg, OFT og fylket bedriften din tilhører. Når kontrakten din er registrert som godkjent i Vigo kan du søke. Dette kan ta litt tid.

For mere informasjon se https://lanekassen.no/Stipend-og-lan/utdanning-i-norge/vg/Larlinger/

Halvparten av våre lærlinger er såkalt voksenlærlinger. Utdanningen er satt til 4 år. Men om du har bestått fellesfagene får du 6 mnd fratrekk på læretiden. Som lærling over 21 år og med tidligere arbeidserfaring vil du ha en annen lønnssats en lærlinger med studierett. Dette er gjort for å stimulere flere voksene til å ta denne utdanningen. Lønnsatsene finner du her:  !!!!LINK!!!

Ettersom du ikke har VG2 i skole vil du få tilbud om undervisning av oss. Dette er fordi du må avlegge eksamen i tømrerfaget (TMF3102)

I tillegg vil det ligge et digitalt kurs i iFag så du må ta så fort som mulig. Kurset dokumenterer en opplæring i følgende:

  • Sikker bruk av verktøy
  • Brukerkurs i stillas
  • Ergonomi

Du vil også bli kaldt inn på varme arbeider kurs som er lovpålagt for å bruke verktøy som avgir varme.

Vi i Opplæringskontoret for tømrerfaget godkjenner hvert år flere nye bedrifter. Der går vi nøye igjennom hva det forventes av en lærebedrift og hvilke oppgaver bedriften skal igjennom for at læretiden skal bli så komplett som mulig. Når samarbeidsavtalen mellom bedriften og OFT er signert vil vi sende inn godkjenningen til fylket bedriften tilhører.

Om du i læretiden ønsker å skifte bedrift er det viktig at du informerer oss så vi kan varsle dette til fylket lærekontrakten din er i. Vi tar oss av det praktiske rundt lærekontrakten, men vi poengterer at det er viktig med en god dialog med bedriften du er i. Så det ikke blir noe uoppgjort rundt oppsigelsen. Å skifte bedrift kan komme av mange grunner, og ofte er det lurt å snakke med oss i forkant av oppsigelsen.

Du kan søke via vår hjemmeside. Klikk på "Søk læreplass" på forsiden.

Utbetaling av tilskudd skjer en gang per år - normalt i begynnelsen av februar.
Tilskuddene er for tiden:

  • Basistilskudd 1 kr 148.030,- for en 2 års periode
  • Basistilskudd 2 kr 57.239,- per læreår

For vårt arbeid og faglige ansvar for lærlingen ble det på årsmøtet 3. mai 2012, revidert 2019, gjort følgende vedtak:

  • Trekk for rettighetslærlinger settes til 15,0 % av basis 1 tilskuddet og gir kr 11 102,- per år
  • Trekk for voksne lærlinger settes til 17,0 % av basis 2 tilskuddet og gir kr 9 730,- per år
@blitomrer

Denne siden bruker cookies. Les mer i vår personvernserklæring.