Opplæringskontoret for tømrerfaget

Undervisning og kurs

Opplæringskontoret for tømrerfaget har, i samarbeid med lærebedriftene, ansvar for å gi opplæring i henhold til tømrerfagets læreplan og næringens formelle krav til opplæring.

VG 2 Tømrerteori for voksenlærlinger og de som har kun VG1  bygg og anleggsteknikk

All undervisning for VG2 foregår på Kuben Yrkesarena.

Modul 1: VG 2 elever får teoriundervisning fra boka Praktisk tømrerarbeid der vi går gjennom det teoretiske i bygging av en bolig fra A til Å. I tillegg til dette kommer tegneundervisning hvor vi tar for oss en del detaljtegning og litt plantegning.

Denne modulen går over 10 samlinger fordelt på 5 med boka Praktisk tømrerarbeid og 5 med tegning.

Modul 2: Denne modulen er også på 10 samlinger der vi går gjennom VG 3 kompendiet. Dette kompendiet består av 7 moduler fordelt på følgende:

Bransjelære for tømrerfaget VG3 for rettighetslærlinger  

Dette er et kurs på 10 samlinger; 5 samlinger høst og 5 samlinger vår. Disse samlingene blir arrangert regionsvis, på henholdsvis Kuben Yrkesarena, Skedsmo VGS, Nesbru VGS og Vestby VGS.

Oppmelding til TMF3102 

Kurs i varme arbeider og obligatoriske sikkerhetskurs:

Opplæringskontoret for tømrerfaget avholder også kurs i obligatoriske sikkerhetskurs som:

@blitomrer

Denne siden bruker cookies. Les mer i vår personvernserklæring.