Opplæringskontoret for tømrerfaget

Fagdag for lærlinger – oppstart bransjelære

20. august 2019

Opplæringskontoret for tømrerfaget har et overordnet ansvar for at lærlingene våre får gode kunnskaper om alle kulepunktene i fagets læreplan. Alle våre tømrerlærlinger blir derfor innkalt til gjennomgang av bransjelære, som i utgangspunktet vil foregå som heldags undervisninger.

Som en innledning til dette, inviterer vi alle lærlinger med oppstart bransjelære i år, til fagdag på Kuben Yrkesarena

@blitomrer

Denne siden bruker cookies. Les mer i vår personvernserklæring.