Opplæringskontoret for tømrerfaget

Nyheter

Rykk tilbake til start?

Det henger en mørk sky over byggenæringen. Vi vet ikke om det vil regne. Vi vet heller ikke om det blir svalt duskregn, eller et ødeleggende skybrudd.

Les mer…

Språkkurs mot privatisteksamen i tømrerfaget

Har du utenlandske ansatte med mer enn 5 års praksis innen tømrerfaget, men som mangler svennebrev? I samarbeid med Oslo VO Helsfyr, Byggmesterforbundet Oslo og Akershus og Tømrer- og byggfagforeningen tilbyr vi et kurs mot privatisteksamen i tømrerteori (TMF3102).

Les mer…

Fagdag for lærlinger – oppstart bransjelære

Opplæringskontoret for tømrerfaget har et overordnet ansvar for at lærlingene våre får gode kunnskaper om alle kulepunktene i fagets læreplan. Alle våre tømrerlærlinger blir derfor innkalt til gjennomgang av bransjelære, som i utgangspunktet vil foregå som heldags undervisninger.

Les mer…

JM ønsker flere kvinnelige tømrere

JM har som mål å ha 20 prosent kvinnelige fagarbeidere innen 2030. I fjor rekrutterte de seks kvinnelige voksenlærlinger og ønsker å gjenta det i år. Tømrerlærling Anita A. Otterstad (40) snakker varmt om mulighetene for kvinner i dette faget.

Les mer…

Hun var landets første kvinnelige tømrersvenn

– Å mene at tømreryrket ikke passer for kvinner, handler om utdaterte holdninger. Det er ingenting med dette faget som ikke passer for kvinner – eller jenter. Det sier landets første kvinnelige tømrersvenn, Guri Breien (72).

Les mer…

Kvinner på byggeplassen

En fersk masterstudie bekrefter nødvendigheten av kvinnenettverk som KIT. Unge kvinnelige fagarbeidere finner seg til rette i arbeidsmiljøet fordi de innordner seg en mannsdominert kultur. Det må tilrettelegges slik at menn og kvinner blir betraktet som likeverdige på byggeplassen. Det er funn i masterstudien til Lene Rexten.

Les mer…

Denne siden bruker cookies. Les mer i vår personvernserklæring.